Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Navigeren door de nieuwe EU CSRD-verordening: Inzicht in de impact en het effect ervan op uw bedrijf

De EU Corporate Sustainability Reporting Director (CSRD) is een nieuwe reeks regels die de EU opstelt om organisaties te helpen eerlijker en opener te zijn over de manier waarop zij zaken doen.

Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven zorg dragen voor het milieu, hun werknemers goed behandelen en op een ethische manier zakendoen. Het maakt deel uit van de duurzame toolkit om in 2050 een netto-nuleconomie te bereiken.

Bevorder transparantie en verantwoording

Het doel is om de transparantie en verantwoordingsplicht op het gebied van duurzaamheid te bevorderen door bedrijven die in de EU actief zijn, aan te moedigen om op een consistente en vergelijkbare manier informatie over hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) openbaar te maken. Het begint bij de beursgenoteerde bedrijven in 2024, gevolgd door grote bedrijven in 2025 en het MKB in 2026.

Aandeelhouder Tot Belanghebbende

Het primaire doel van de richtlijn is het versterken van investeerders, klanten en verschillende belanghebbenden. Dit wordt bereikt door hen betrouwbare, vergelijkbare informatie te bieden over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Dit vergroot op zijn beurt het vermogen van belanghebbenden om duurzaamheid te beoordelen, waardoor potentiële risico's en kansen met grotere duidelijkheid worden geïdentificeerd.

CSRD

De nieuwe rapportagerichtlijn vereist dat organisaties voorheen niet openbaar gemaakte gegevens verzamelen en openbaar maken, waardoor hun rapportagepraktijken mogelijk worden verstoord. Het wereldwijd omarmen van kunstmatige intelligentie kan het verzamelen van gegevens bevorderen en de duurzaamheidsrapportage en -prestaties verbeteren. De wereldwijde adoptie van AI biedt beloftes voor het verbeteren van de duurzaamheidsrapportage en -prestaties door middel van verbeterde gegevensverzameling.

CSRD Impact

Dubbele materialiteit

Organisaties moeten een ESG-analyse-aanpak uitvoeren die de directe en indirecte impact van de activiteiten van een bedrijf op haar stakeholders en het milieu evalueert.

Waardeketen

De EU-richtlijn vereist dat organisaties rapporteren over hun gehele waardeketen, van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus van een product.

ESG Impact

De EU-richtlijn vereist dat bedrijven enorme hoeveelheden gegevens en informatie verzamelen, verwerken en publiceren; Hiervoor zullen nieuwe systemen, processen en een governancestructuur moeten worden ingericht.

Zekerheid

De CSRD schrijft voor dat een externe accountant zekerheid moet geven over de duurzaamheidsverslaggeving, aanvankelijk met beperkte zekerheid, later met redelijke zekerheid.

Geïntegreerde rapportage

Geïntegreerde rapportage combineert financiële en niet-financiële informatie om een compleet beeld te geven van de prestaties en duurzaamheid van een organisatie.

Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage

Kader & Rapportagestandaarden

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in Nederlandse termen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is het kader dat door de Europese Unie is vastgesteld voor duurzaamheidsrapportage. De basis van de CSRD zijn de Europese Normen voor Duurzaamheidsrapportage (ESRS), die bestaan uit twaalf conceptnormen.

Algemene (verplichte) normen

De eerste twee ESRS-normen zijn algemeen en bevatten enkele basisprincipes en vereisten voor het rapporteren over strategie, bestuur en materialiteitsbeslissingen. Deze doorsnijdende norm samen met ESRS E1 Klimaatverandering, ESRS S1 Eigen personeel en ESRS G1 Bedrijfsgedrag zijn verplicht te implementeren voor elke organisatie.

Specifieke normen

De overige tien normen dekken verschillende ESG-aspecten, en alle twaalf normen omvatten 82 openbaarmakingsvereisten en toepassingsrichtlijnen die details geven over hoe de vereisten moeten worden toegepast. Sector-specifieke normen en normen afgestemd op het mkb worden in de toekomst geïmplementeerd.

Visualiseer uw plan voor een totaal begrip

Holistiche benadering

De nieuwe EU-richtlijn ondersteunt dat organisaties een holistische benadering aannemen in hun duurzame transformatie. Organisaties moeten risico’s op een andere manier en vanuit een veel breder perspectief bekijken dan alleen financieel.

Nieuwe risico’s

In plaats van zich uitsluitend te richten op de directe effecten of impact van transport, moeten organisaties een breder perspectief aannemen en bepalen of de hoeveelheid koolstofemissies die uit de atmosfeer worden onttrokken veel hoger is dan de emissies veroorzaakt door transport. Hoewel dit in het verleden een punt van interesse was, wordt het nu niet langer beschouwd als een significant risico.

Netto nul-economie in 2050

Organisaties identificeren nieuwe risico’s die voortkomen uit deze aanpak. In het verleden was transport nooit een groot risico in termen van financiële risico’s, aangezien voor een productiebedrijf de kosten slechts een fractie zijn van de totale kosten van de verkopen. Tegenwoordig is het risico van vervuiling waarschijnlijk een significant risico en een van de grootste risico’s om het doel van netto nul in 2050 te bereiken.

 

ESG-strategie: bouwen aan een duurzame toekomst

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een cruciaal aspect van het moderne bedrijfsleven, en rapportage over Milieu, Sociaal en Governance (ESG) speelt een vitale rol in het waarborgen dat een bedrijf zich houdt aan hoge normen van duurzaamheid. In de snel veranderende wereld van vandaag wordt ESG-rapportage steeds belangrijker voor bedrijven om hun reputatie te behouden, klanten en investeerders aan te trekken en een betere toekomst voor de wereld te creëren.

Prioriteit Geven aan ESG-rapportage

Om ESG-rapportage te prioriteren, moeten bedrijven eerst hun huidige ESG-prestaties beoordelen, een uitgebreide ESG-strategie ontwikkelen en implementeren, en alle stakeholders bij het proces betrekken. Dit zal helpen verzekeren dat ESG-rapportage volledig in het bedrijf is geïntegreerd en dat het voldoet aan de industriestandaarden.

Doelen en Objectieven Stellen

Naast het betrekken van stakeholders, is het belangrijk voor bedrijven om zowel op korte als op lange termijn ESG-doelen en -objectieven te stellen, en om de voortgang bij te houden en het succes te meten. Dit helpt bedrijven om de impact van hun ESG-initiatieven te begrijpen en hun rapportage continu te verbeteren.

Bouwstenen van Duurzaamheidsrapportage

Om ervoor te zorgen dat ESG-rapportage uitgebreid en nauwkeurig is, moeten bedrijven de vier bouwstenen van duurzaamheidsrapportage overwegen: governance, strategie en prestaties, risico’s en kansen, en impact. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun ESG-rapportage robuust, transparant is en waardevolle inzichten biedt in hun duurzaamheidsprestaties.

Conclusie

ESG-rapportage is een cruciaal aspect van MVO en helpt bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen. Door ESG-rapportage te prioriteren, doelen en objectieven te stellen, en rekening te houden met de vier bouwstenen van duurzaamheidsrapportage, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun ESG-rapportage voldoet aan de industrienormen en een positieve impact heeft op de wereld.

ESG-informatie vereist een datagedreven aanpak

Data is een cruciaal onderdeel van ESG-rapportage omdat het de basis biedt voor organisaties om informatie te openbaren over hun milieu-, sociale en bestuursprestaties. De nieuwe rapportagevereisten onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplichten bedrijven om informatie op een consistente en vergelijkbare manier openbaar te maken, wat nauwkeurige en betrouwbare data vereist.

Data is nodig om de voortgang op het gebied van duurzaamheidsprestaties te meten en te volgen, verbeteringsgebieden te identificeren, en verantwoording af te leggen aan stakeholders. Data stelt organisaties ook in staat om belangrijke duurzaamheidskwesties te identificeren en te prioriteren, doelen en doelstellingen vast te stellen, en de effectiviteit van hun duurzaamheidsinitiatieven te evalueren. De huidige staat van ESG-programma’s maakt echter niet snel genoeg een adequaat verschil voor klimaatverandering.

Scroll naar boven